BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP
Công bố kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân xã Minh Tân khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
31/05/2021 12:00:00

Căn cứ khoản 02, Điều 86, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND số 85/2015; Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã Minh Tân nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 24/5/2021 của Ủy ban bầu cử xã Minh Tân.

Nay Ủy ban bầu cử xã Minh Tân thông báo Nghị quyết số: 40/NQ-UBBC, ngày 31/05/2021 về việc công bố kết quả bầu cử và Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Minh Tân khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 647
Trước & đúng hạn: 647
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/05/2022 06:22:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Vương Văn Cự - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Tân

Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3541 348

Email: 

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 6
Tất cả: 9,118