CƠ CẤU TỔ CHỨC
Danh sách Ủy viên UBMTTQ xã Minh Tân Khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2019-2024
19/11/2021 12:00:00

ỦY VIÊN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ MINH TÂN KHÓA XXVIII, NHIỆM KỲ 2019 – 2024 GỒM 35 THÀNH VIÊN

Số tt

Họ và tên

Năm sinh

Đảng viên

Trình độ

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Học vấn

Chuyên môn

I

Cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ xã

   

1

Vũ Thị Thiềm

1982

x

12/12

Đại học

ĐUV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã

2

Nguyễn Đình Chiến

1950

x

07/10

 

Phó Chủ tịch UBMTTQ xã

II

Người đứng đầu các tổ chức thành viên cùng cấp

   

3

Lưu Thị Hằng

1981

x

12/12

Đại học

Trưởng khối dân vận

4

Trịnh Thị Kim Phin

1993

x

12/12

Đại học

Ủy viên Thường trực UBMTTQ xã

5

Vương Văn Cự

1969

x

10/10

Đại học

Chủ tịch Hội Khuyến học xã

6

Nguyễn Văn Quản

1981

x

12/12

Đại học

Chủ tịch Công đoàn xã

7

Nguyễn Văn Hiệp

1983

x

12/12

Đại học

Chủ tịch Hội CCB xã

8

Đoàn Thắng Trận

1981

x

12/12

Sơ cấp

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

9

Vương Xuân Hiệu

1967

x

12/12

Đại học

Chủ tịch Hội Nông dân xã

10

Vương Thị Hân

1984

x

12/12

Trung cấp

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

11

Nguyễn Nam Hương

1953

x

10/10

Sơ cấp

Chủ tịch Hội NCT xã

12

Vương Xuân Huynh

1946

x

07/10

Sơ cấp

Chủ tịch Hội Chất độc da cam

13

Vương Văn Đoàn

1949

x

10/10

Đại học

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức

14

Nguyễn Văn Nhung

1938

x

07/10

x

Chủ tịch Hội Chiến sỹ Trường Sơn

15

Nguyễn Văn Sáng

1956

 

07/10

 

Chi hội trưởng Hội Người mù

16

Vũ Xuân Côn

1946

 

10/10

 

Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong

17

Nguyễn Văn Nội

1947

x

07/10

x

Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh

III

Trưởng ban CTMT thôn, KDC

       

18

Vương Đình Khiên

1957

x

10/10

Trung cấp

Trưởng ban CTMT thôn Mỹ Xá

19

Đỗ Thị Đáng

1955

x

10/10

 

Trưởng ban công tác MT thôn Uông Thượng

20

Nguyễn Thị Hưng

1979

x

   

Trưởng ban công tác MT thôn Mạc Xá

21

Nguyễn Trung Lập

1954

x

07/10

 

Trưởng ban công tác MT KDC Đông Chùa

22

Phùng Hữu Đương

1969

x

10/12

 

Trưởng ban công tác MT KDC Đậu Giữa

23

Lưu Xuân Nhị

1966

x

07/10

 

Trưởng ban công tác MT thôn Hùng Thắng

IV

Các thành phần khác

       

24

Đỗ Thị Phượng

1970

x

10/10

Đại học

Trưởng trạm Y tế

25

Đặng Đức Khuông

1966

x

12/12

x

Giám đốc HTXDVNN

26

Nguyễn Thị Soan

1966

x

12/12

Đại học

Hiệu trưởng trường Mầm non

27

Nguyễn Thị Mai

1968

x

12/12

Đại học

Hiệu trưởng trường Tiểu học

28

Nguyễn Bá Mạnh

1976

x

12/12

Đại học

Hiệu trưởng trường THCS

29

Thích Đạt Ma Hương Hạnh

1983

 

12/12

Đại học

Trụ trì chùa Quang Minh, thôn Mạc xá

V

Các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân

   

30

Vương Văn Hà

1953

 

10/10

Trung cấp

Nông dân SX giỏi - Uông Thượng

30

Mã Quốc Uy

1941

 

05/10

x

Người cao tuổi tiêu biểu

32

Đặng Thị Hồng

1970

 

11/12

x

Hội viên Phụ nữ tiêu biểu

33

Vương Quốc Huynh

1957

 

07/10

x

Hội viên CCB tiêu biểu

34

Vương Văn Tiến

1962

 

07/10

x

Hội viên Nông dân tiêu biểu

35

Vương Thị Huyền

1972

 

12/12

x

Hội viên Phụ nữ tiêu biểu

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 647
Trước & đúng hạn: 647
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/05/2022 06:14:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Vương Văn Cự - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Tân

Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3541 348

Email: 

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0