CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách xã quý II năm 2021
06/01/2022 12:00:00

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND xã Minh Tân về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách xã quý II năm 2021.

/uploads/CÔNG KHAI NGÂN SÁCH/Thu chi 6 thang 2021.pdf/uploads/CÔNG KHAI NGÂN SÁCH/Cong khai Q2.pdf/uploads/CÔNG KHAI NGÂN SÁCH/Quyet dinh cong khai TC Q2.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1474
Trước & đúng hạn: 1474
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/06/2023 11:31:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thị Thiềm - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Tân

Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0988802137

Email: vuthithiem@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0