THÔNG BÁO
Công bố Quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Bộ phận một cửa) tại UBND xã Minh Tân
06/01/2022 11:05:03

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND xã Minh Tân về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Bộ phận một cửa) tại UBND xã Minh Tân

/uploads/THONG BAO/Quyet dinh kien toan mot cua.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 647
Trước & đúng hạn: 647
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/05/2022 06:05:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH TÂN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Vương Văn Cự - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Tân

Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3541 348

Email: 

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0